Lpp Sy i elastiska tyger

Sy något med elastisk söm på symaskin, t ex gosedjur

IMG_1121DSC00481DSC00082

Ämne(-n):

Textilslöjd

Klass/årskurs:

4

Tidsperiod:

3-4 veckor

I samband med symaskinsintroduktionen ges eleverna möjlighet att gå vidare och öva att sy något med elastisk söm på symaskin, t ex gosedjur.

Lärandemål

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att arbeta med olika material och uttrycksformer.
 • idéer och överväga olika lösningar.
 • kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion.
 • din förmåga att formge och framställa föremål med bl a symaskin.
 • din förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat.
 • din förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Undervisning

I samband med din symaskinsträning kommer du att få möjlighet att välja ett eget projekt sytt på maskin.

 • Du kommer att kunna välja att göra två- och tredimensionella skisser, olika modeller, mönster och arbetsbeskrivningar.
 • Du kommer att ges förutsättningar att utveckla kunskaper om material, färg, form, funktion och konstruktion.
 • Du kommer att få öva några former av hantverkstekniker.
 • Du kommer att få öva idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • planerar och skissar ditt arbete. Du kan välja att göra ett helt eget mönster eller låna ett färdigt.
 • kan kombinera material och färger.
 • kan följa en enkel arbetsbeskrivning för sömnad.
 • arbetar med symaskin på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • kan redovisa ditt arbete.

Underlag för bedömning är:

 • dina skisser och planering.
 • ditt arbete under lektionerna och det färdiga arbetet.
 • hur du kan redovisa ditt arbete.