Lpp sy i vävda tyger

Sy påse

Ämne(-n): Textilslöjd
Klass/årskurs: 4
Tidsperiod: 4-5 veckor
 

Vi kommer att sy en påse med olika sorters dekorationer och göra en snodd med valfri teknik.

Lärandemål

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din/dina:

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

kunskaper om redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Din förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Undervisning

Det här kommer du att möta i undervisningen:

 • Vi kommer att inleda med att prata om bilder och former och du kommer att få skissa en bild till din påse. Du kommer att få lära dig hur du kan överföra bilden till tyget och färgsätta den med särskild tygtusch. Vi kommer att repetera strykjärn för att fixera tygfärgen. Vi kommer att prata om bomull och tvättråd.
 • Du kommer att få öva att följa en arbetsbeskrivning med text, bilder och uppsatta exempel på hur man syr ihop en påse. Du får öva att sy sicksack, raksöm, fästa tråden, vända i hörn och sy kanal för snodden.
 • Du kommer att få göra en snodd i valfri teknik, t ex. tvinna/virka, och öva att trä den i kanalen du sytt i påsens överkant.

 

Bedömning

Det som bedöms är HUR du utvecklat:

 1. din förmåga att skissa och motivera bild-/formval/symboler och färgval.
 2. din medvetenhet om material, användningsområden och kombinationsmöjligheter.
 3. din förmåga att hantera material och grundläggande sömmar för det.
 4. din förtrogenhet med symaskinens grundläggande delar och funktioner.
 5. din medvetenhet om hur du använder symaskinen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 6. din förmåga att dokumentera och analysera ditt arbete.

 

Underlag för bedömning är:

 • dina idéer, skisser, planering och motiveringar,
 • framställning och formgivning av slöjdföremålet,
 • hur du formulerar och väljer handlingsalternativ som leder arbetet framåt,
 • hur du kan ge omdöme om din egen arbetsinsats och slöjdföremålets kvalitet och uttryck.