Lpp Sy förkläde

Uppgiften:

Eleverna väljer förkläde med bröstlapp eller ett kort midjeförkläde

Tidsperiod: textil 5-6 lektioner, trä 2-3 lektioner

Lärandemål

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Undervisning

Det här innehållet kommer du att möta i undervisningen:

 • Designa och formge en egen bild, vyritning, sammansättningsmetoden gängskruv, bricka och vingmutter, textil applikation, olika sömval på symaskin.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

 

Så här kommer vi att arbeta med innehållet:

 • Introduktion av arbetsområdet.
 • I textilslöjden skapar eleverna en textil bild. Bilden överförs till tyg i form av textil applikation och ev andra dekorationer efter eget val.
 • Med hjälp av symaskin sys tygdelen med sicksack, raksöm, enkelvikt och dubbelvikt fåll.
 • I träslöjden tränar/övar eleverna sin förmåga mäta, såga, borra och sammanfoga vid skapandet av trästommen.
 • Eleverna får möjlighet att undersöka olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild.

 

Till din hjälp har du:

 • dator/Ipad, filmer, steg-för-steg instruktioner, böcker, inspirationsbilder och -föremål, arbetsmaterial, maskiner, redskap och verktyg.

 

Bedömning

Det som bedöms är HUR du:

 • kan utveckla och presentera dina idéer till slöjdarbetet.
 • under arbetsprocessen bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.
 • kan använda olika tekniker, redskap och verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • kan formge och framställa slöjdföremålet utifrån muntliga och skriftliga instruktioner.
 • kan resonera kring symboler, färg, form och material.
 • kan motivera dina val, varför du tycker det blev bra eller vad du kunde gjort på ett annat sätt.
 • kan visa att du känner till olika material och deras egenskaper.

Underlag för bedömning är:

 • genomförandet av arbetet och resultatet.
 • dina skisser, planering och dokumentation av arbetsprocessen.